ons stempel

Elke herberg heeft een eigen stempel, voor het pelgrimspaspoort van zijn gasten. De stempel van Beilari is geïnspireerd door de schelp. Met dit symbool willen we enkele belangrijke waarden voor onze herberg uitdrukken: de kwaliteit van het onthaal, openheid naar anderen, open naar de hemel en de sterren, en de notie van eensgezindheid en samenzijn.


de schelp
Voor ons was en is de pelgrimsweg naar Santiago een grote bron van inspiratie en bijna al onze gasten zijn pelgrim. Hét symbool van deze pelgrimsweg is, al eeuwenlang, de Jacobsschelp. Er zijn, natuurlijk, veel legendes over het ontstaan van dit symbool. Zoals die over een ridder, die door de zee werd meegesleurd, maar op het laatste moment door Jacobus werd gered. De ridder dook weer levend uit de golven op, van boven tot onder bedekt met schelpen ...


de sterrenweg

In de “Codex Calixtinus”, hèt pelgrimsboek uit de 12e eeuw (zie > hiernaast), wordt de Camino gezien als een aardse weergave van de melkweg. Volgens het boek zag Karel de Grote op een nacht “een weg van sterren. Deze begon bij de Friese Zee en liep (...) naar Galicië, waar toendertijd het lichaam van de zalige Jacobus rustte zonder dat men er van wist.”  Jacobus zelf geeft dan aan Karel de opdracht om “mijn bedevaartsroute (...) te bevrijden, opdat men (..) mijn graf kan bezoeken.” (Of dit nu zo gebeurd is of niet, Karel is in elk geval nooit verder gekomen dan Zaragoza, vanwaar hij zijn befaamde terugtocht maakte via Roncesvalles).
 
Het geloof in heilige plaatsen is van alle tijden. Zo volgt de Camino een oude weg naar Cabo Fisterra (= de Kaap aan het Einde van de Wereld), die al door de Kelten werd gebruikt. Dáár, aan het einde van de wereld, ging de zon onder en begon het rijk van de doden èn van de wedergeboorte. Volgens sommigen volgden de Kelten op hun beurt een oude sterrenweg, die terugging naar het verdwenen rijk van Atlantis.
In de Middeleeuwen volgden veel christelijke pelgrims dit oude voorbeeld, door na Santiago verder te lopen naar Fisterra. Nu pakken steeds meer pelgrims deze oude traditie weer op.